ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τιμοκατάλογος για αποστολές Μετρητοίς

Αποστολή Βάρους 1Kg: 7€
Αποστολή Βάρους 2Kg: 8€
Αποστολή Βάρους 3Kg: 10€
Αποστολή Βάρους 4Kg: 12€
Αποστολή Βάρους 5Kg: 14€
Αποστολή Βάρους 6Kg: 16€
Αποστολή Βάρους 7Kg: 18€
Αποστολή Βάρους 8Kg: 20€
Αποστολή Βάρους 9Kg: 22€
Αποστολή Βάρους 10Kg: 24€
Αποστολή Βάρους 11Kg: 25€
Αποστολή Βάρους 12Kg: 27€
Αποστολή Βάρους 13Kg: 29€
Αποστολή Βάρους 14Kg: 30€
Αποστολή Βάρους 15Kg: 32€
Αποστολή Βάρους 16Kg: 35€
Αποστολή Βάρους 17Kg: 37€
Αποστολή Βάρους 18Kg: 38€
Αποστολή Βάρους 19Kg: 40€
Αποστολή Βάρους 20Kg: 42€
Αποστολή Βάρους 21Kg: 44€
Αποστολή Βάρους 22Kg: 45€
Αποστολή Βάρους 23Kg: 46€
Αποστολή Βάρους 24Kg: 48€
Αποστολή Βάρους 25Kg: 50€

Τιμοκατάλογος Επιβαρύνσεων

Πρωινή Επιβάρυνση +3,00€
Σε αποστολές που θα παραδοθούν έως τις 9,00 π.μ της επομένης.
Επιβάρυνση Αντικαταβολής +3,00€
Για αποστολές με αντικαταβολή.
Επιβάρυνση Αγοράς +3,00€
Επιβάρυνση Σαββάτου +3,00€
Για αποστολές που θα παραδοθούν Σάββατο
Χιλιομετρικές Επιβαρύνσεις
Από 0 έως 15 χλμ από τον σταθμό παράδοσης.
Καμία επιβάρυνση.
Από 15 έως 30 χλμ από τον σταθμό παράδοσης.
Επιπλέον της τιμής 6€ + Φ.Π.Α. 23%
Από 30 χλμ και πάνω από τον σταθμό παράδοσης.
Επιπλέον της τιμής 10€ + Φ.Π.Α. 23%